English version
 
 
 
 
 
 
 
o spoločnosti referencie kontakt certifikáty
 
 
     
  Stavebná spoločnosť CISS vznikla 22. 3. 1990 vydaním oprávnenia k podnikateľskej činnosti pre zakladateľa Ing. Jozefa Cibuľku, súkromného staviteľa. Od 18. 11. 1991 bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra a od 28.9.1994 funguje ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zakladateľ

Ing. Jozef Cibuľka (26.7.1959 - 18.6.1992)

Stavebná spoločnosť CISS prešla svojim vývojom rôznymi formami organizačnej štruktúry. Dnes pôsobí na trhu pod označením CISS - Cibulka Construction Company, s.r.o. a patrí dlhodobo k stabilným partnerom v oblasti investičnej výstavby na Slovensku. Spoločnosť realizuje stavebné práce na území európskej únie od roku 1991 a dosiahnuté výsledky, tradícia a najnovšie know-how ju zaraďujú medzi moderné stavebné podniky európskeho štandardu.

Spoločnosť je zameraná na výstavbu a rekonštrukcie bytových a občianskych stavieb, administratívnych a obchodných budov, inžinierskych a energetických stavieb a taktiež realizuje a komplexne zabezpečuje realizáciu priemyselných areálov a parkov.

Okrem toho sa spoločnosť zaoberá aj realitami, prenájmom nehnuteľností, poradenskou, inžinierskou, sprostredkovateľskou a mimoškolskou vzdelávacou činnosťou, výskumom a vývojom.

Organizačná štruktúra spoločnosti (PDF)
 

 

 
 
 
 
 
 
  © 2017. Všetky práva vyhradené.